Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu     Minifestival_filmu_o_zivote.pdf

21. neděle v mezidobí

21.8.2016

 Svátky v týdnu:

Pondělí  Památka Panny Marie Královny

Středa    Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota   Památka sv. Moniky

Neděle   22. neděle v mezidobí

 

Oznamování: 

  • Dnes (21.8.) je pravidelná měsíční sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Během prázdnin jsme vymalovali všechny klubovny a učebnu i farní kancelář, ve dvou místnostech je nová podlaha.
  • Ve čtvrtek (23.8.) bude ve 14:00 hod. poslední rozloučení se † Stanislavou Čechovou.
  • Příští víkend (26.-28.8.) budeme s našimi dobrovolníky na vzdělávacím a informačním pobytu. Součástí je nedělní pouť na sv. Hostýn. Proto příští neděli nebude otevřená kavarna.
  • Zájemci o přípravu na biřmování si mohou vyzvednout přihlášku na stolku pod kůrem. Vyplněné je odevzdávejte v sákristii nejpozději do neděle 25. září.
  • Redukujeme naši knihovnu, proto některé tituly chceme nabídnout k rozebrání za dobrovolný příspěvek. Z knih, které jsou ve vstupu do velkého sálu pod kostelem, si můžete vybrat dnes (21.8.) v rámci nedělní kavárny.
  • Od 7.9. se znovu rozběhne cvičení rodičů s dětmi. Bližší informace a kontakt, na který je možné se přihlásit, najdete ve vývěsce.
  • V novém školním roce plánujeme tyto změny v bohoslužbách: ve středu v 18:00 hod. budou mše sv. pro studenty s nabídkou společenství. Mše sv. v pátek večer v 18:00 hod. nabídnou větší zapojení dětí. Zveme na ně děti školního věku, ale i předškoláky s rodiči. Jinak zůstává pořad bohoslužeb beze změn.
  • Se změnami v bohoslužbách je spojena i změna úklidu kostela. Ten bude od září každý čtvrtek od 17:00 hod. Kdo by se mohl do úklidu zapojit, hlaste se u otce Pavla.
  • V Církevní mateřské škole ve Zlíně se pro tento školní rok uvolnila místa. Bližší informace jsou na telefonu 734878240, nebo na e-mailu: cmshonzikova@gmail.com.
  • Nadační fond Credo pořádá již třetí ročník projektu s názvem Minifestival filmů o životě. Proběhne pod širým nebem 9. – 11. září na parkovišti u našeho kostela. Více informací najdete ve vývěsce v chodbě kostela.