Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

2. neděle v mezidobí

15.1.2017

Svátky v týdnu:

Úterý      Památka sv. Antonína, opata

Středa    Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Sobota   Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Neděle   3. neděle v mezidobí

 

 Oznamování:

  • Dnes (15.1.) je pravidelná sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes se v rámci Klubu pro dospělé ve Velkém sále uskuteční přednáška Mgr. Karla Opravila na téma Jak vychovávat naše děti, aby měly zdravou sebeúctu. Začátek je v 17:30 hod.
  • Srdečně zveme na Salesiánský ples v sobotu 21. ledna v Sazovicích. Vstupenky si můžete koupit dnes (15.1.) v rámci nedělní kavárny.
  • Připomínáme, že každou středu je večerní mše sv. pro studenty a mládež a v pátek pro děti. Srdečně zveme.
  • V pátek 27.1. se uskuteční letošní první nealkopátek. Začínáme od 19 hodin. Více informací na vývěsce.
  • Na stolku pod kůrem jsou k rozebrání stolní kalendáře „Farní kalendář a Svědkové víry“. Dobrovolný příspěvek je 50,-Kč.
  • Díky všem, kdo se podíleli na Tříkrálové sbírce ať už svou pomocí nebo příspěvkem do kasičky. V naší farnosti se vybralo celkem 144.933,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Zveme děti a mladé ve věku 4 až 26 let do scholy, která doprovází mše sv. v pátek v 18:00 hod. Zkoušky jsou vždy v pátek v 17:00 hod. v hudebně. Více informací vám ráda poskytne Marta Jakubíčková nebo napište na email: scholamlade@gmail.com.
  • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, bude ve středu 25.1. a 1.2. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.