Farnost

Provozní doba farní kanceláře o prázdninách

Během prázdnin bude farní kancelář otevřena jenom:

úterý: 15-17 hod.

pátek: 15-17 hod

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolené.

 

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

FARNÍ KANCELÁŘ A BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH.pdf

Výuka_náboženství_2017-18.pdf

20. neděle v mezidobí

20.8.2017

 Svátky v týdnu:

Pondělí  Památka sv. Pia X., papeže

Úterý      Památka Panny Marie Královny

Čtvrtek   Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle   21. neděle v mezidobí

Oznamování:

  • Dnes (20.8.) je pravidelná sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Tento týden bude farní kancelář zavřená. V naléhavých potřebách se obracejte na otce Ivana Fišara ve farnosti sv. Filipa a Jakuba.
  • Ve čtvrtek 24.8. v 11:00 hod. bude mše sv. a poslední rozloučení se † Jaromírou Maděrovou.
  • Na nástěnce a webových stránkách naší farnosti najdete rozpis vyučování náboženství v novém školním roce.
  • Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na biřmování. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte v sákristii nebo farní kanceláři nejpozději do neděle 24.9.
  • Omlouváme se za chybu v ohláškách v Životě farností ohledně termínu mše sv. na začátek školního Mše sv. bude v pondělí 4. září v 8:00 hod.
  • U příležitost 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd pořádá CK Aleš Kučera Zlín Vlakovou pouť. Pojeďte si připomenout 110 let od svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Pouť bude doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Cena je 17 490 Kč. Zvláštní nabídka: při podpisu smlouvy je možné zaplatit jen 8.000,-Kč a zbytek po měsíčních 1.000,-Kč splátkách. Více informací najdete na poutdolurd.cz, info@ck-kucera.cz nebo na tel.: 777 212 175.

Provozní doba farní kanceláře o prázdninách

Během prázdnin bude farní kancelář otevřena jenom:

úterý: 15-17 hod.

pátek: 15-17 hod

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolené.