Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu     Výuka náboženství 2016-17.pdf

26. neděle v mezidobí

25.9.2016

Svátky v týdnu:

Úterý      Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa    Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Čtvrtek   Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle   27. neděle v mezidobí

 

Oznamování:

 • Sbírka na investice minulou neděli činila 30.111,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Dnes (25.9.) odpoledne od 16:00 hod. se na podiu před naším kostelem uskuteční Přehlídka dětských a mládežnických schol. Srdečně zveme.
 • Ve středu o Slavnosti sv. Václava bude mše sv. jen ráno v 8:00 hod.
 • V pátek 30. 9. se od 19:00 hod. opět otevřou dveře Salesiánského klubu pro všechny mladé od 14 let. Téma zářijového nealkopátku je Guinessova kniha rekordů. Přijďte pokořit světové rekordy, dát si zmrzlinu nebo jen si popovídat s kamarády. Těšíme se na vás!
 • Večer plný hvězd. Tak se nazývá diskotéka pro dospělé v pátek 7.10. ve Velkém sále SKM Zlín. Začátek je v 19:30, předprodej lístků je dnes (25.9.) a 2.10. v nedělní kavárně. Srdečně zveme.
 • V sobotu 1.10. se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová povolání na Velehrad. Rádi bychom jeli autobusem, pokud se obsadí. Cena 100,-Kč, zájemci se mohou zapisovat v sákristii.
 • KDU-ČSL zve na pouť ke Svatému Antoníčkovi u Blatnice v pátek 30.9. Odjezd v 16:00 hod. od divadla, mši sv. bude celebrovat P. Jan Žaluda. Po mši sv. bude následovat posezení s koštem burčáku. Cena 100,-Kč, zapisovat se můžete v sákristii.
 • CPR Zlín organizuje cyklus Manželské večery. Setkání budou probíhat u nás v Malém sále vždy v neděli od 16:00 do 18:30 hod. Více informací je na venkovní nástěnce.
 • Zájemci o přípravu na biřmování si mohou vyzvednout přihlášku na stolku pod kůrem. Vyplněné je odevzdávejte v sákristii nejpozději dnes (25. 9.).
 • Farnost Štípa organizuje poutní zájezd do Říma, který se uskuteční od 10. Do 17.11. Ještě mají volná místa. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři.
 • Na stolku pod kůrem jsou složenky na stavbu nového kostela v Sazovicích. Kdo chcete přispět, můžete si složenku vzít.
 • Církevní mateřská škola ve Zlíně hledá uklízečku na cca 1 měsíc. Více informací můžete získat u otce Pavla.