Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

8. neděle v mezidobí

26.2.2017

Svátky v týdnu:

Středa    Popeleční středa, den přísného postu

Neděle   1. neděle postní

 Oznamování:

 • Sbírka Svatopetrský haléř minulou neděli činila 34.585,-Kč. Dnes je sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Minulou neděli se vydařila beseda pro manžele s Janem Špilarem a Pavlem Helanem. Na reportáž z této akce se můžete podívat v neděli 12.3. v rámci Křesťanského magazínu. Dnes (26.2.) zveme do klubu pro dospělé na akci nazvanou Maso-just. Více informací i ohledně vstupného najdete na plakátku ve vývěsce.
 • Dnes (26.2.) v 16:30 hod. se uskuteční setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání. Sejdeme se v malém sále.
 • Tento týden nebude ve středu a v pátek odpolední farní kancelář.
 • Popeleční středa je dnem přísného půstu, tzn. půst od masa pro všechny a půst újmy v jídle, který zavazuje křesťany od 18 do 60 let.
 • Na popeleční středu bude mše sv. ráno v 8:00 hod. i večer v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek 2.3. bude ve 14:00 hod. mše sv. a poslední rozloučení se † Annou Buriánovou.
 • 3. března se uskuteční další nealkopátek, tentokrát na téma Volba povolání. Pokud chcete nahlédnout pod pokličku nejrůznějších zaměstnání, nenechte si ujít program. Začínáme jako vždy v 19:00 hod.
 • O postních nedělích bude v naší farnosti vždy v 16:00 hod. pobožnost Křížové cesty. Kdo by chtěl připravit a vést některou z těchto pobožností, přihlaste se u otce Pavla.
 • S postní dobou je spojena i postní almužna. Můžete k tomu využít papírové kasičky pro salesiánské misie v Bulharsku nebo také postní kalendář. Ten ve 40-ti okýnkách skrývá tváře těch, kdo naši pomoc potřebují. Ušetřené peníze pošleme společně na začátku velikonoční doby na konto našich misií nebo svůj dar můžete odeslat osobně.
 • Příští neděli (5.3.) bude v Klubu pro dospělé další přednáška a beseda s Mgr. Karlem Opravilem na téma Revolta dětí a jak s tím pracovat. Začátek v 17:30 hod.
 • V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Kdo má doma tyto bankovky a nechce, aby propadly ve prospěch státu, může je darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné, tj. přineste je nejpozději do neděle 19.3., abychom je mohli včas odeslat.
 • Příprava na biřmování bude v nejbližších týdnech probíhat takto: společně se setkáme ve středu 15. a 22.3. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.