Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

2. neděle adventní

4.12.2016

 Svátky v týdnu:

Středa    Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek   Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle   3. neděle adventní

 Oznamování:

 • Dnes (4.12.) dopoledne vždy po mši sv. se budou v předsíni kostela prodávat vánoční hvězdy. Finanční prostředky získané při prodeji jsou určeny pro Hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.
 • V adventní době jsou každé úterý v 6:30 hod. v našem kostele rorátní mše sv. Po mši sv. je pro děti v malém sále připravená snídaně.
 • Ve středu 7.12. v 18:45 hod. pokračuje v učebně vyprávění o misijní cestě apoštola Pavla.
 • Ve čtvrtek 8.12. o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie bude v našem kostele v poledne modlitba růžence a mimořádně i večerní mše sv. v 18:00 hod.
 • Výstava Betlémů z vašich domácností bude příští sobotu a neděli (10. a 11.12) ve Velkém sále. Otevřeno bude dopoledne od 9 do 12 hod. a odpoledne od 14 do 18 hod. V rámci výstavy se budou prodávat vánoční oplatky.
 • V neděli 11. a 18.12. bude po ranní mši sv. a v rámci nedělní kavárny prodej knih.
 • V sobotu 10.12. bude v našem kostele v 17:00 hod. adventní koncert ZUŠ Jižní Svahy, v neděli 11.12. v 18:00 hod. bude koncert ZUŠ Harmonie. Srdečně zveme.
 • Kdo z rodičů by měl zájem, aby k vám v pondělí 5.12. navečer zavítal Mikuláš, zapište se po mši sv. v sákristii, abychom mohli kontakt zprostředkovat.
 • Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín nabízí volné místo pracovníka v přímé péči projektu NZDM Klub dětí a mládeže, více informací najdete na nástěnce a na webových stránkách..
 • CZŠ a MŠ ve Zlíně zve v úterý 13.12. od 14:30 hod. do budovy školy na Adventní jarmark .
 • Zveme do našeho kostela v úterý 13.12. ve 20:00 hod. na Večer chval.
 • Maminky s dětmi do 6 let zveme do klubu pro rodiče s dětmi, který probíhá ve velkém sále každé úterý a středu od 8:30 do 11:30 hod.
 • Po mši sv. zveme děti k Panně Marii, která nás provází adventní dobou. Pokud se vám dařilo plnit úkoly minulého týdne, můžete její roucho vyzdobit hvězdičkou a vyzvednout si úkoly na následující týden. Motto pro tento týden bude: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38).
 • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, bude ve středu 7.12. v knihovně. Začínáme v 19:00 hod.