Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH.pdf

SVÁTOST SMÍŘENÍ.pdf

2. neděle adventní

10.12.2017

Svátky v týdnu:                   

Středa       Památka sv. Lucie, panny mučednice                                                      Čtvrtek      Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve                                    Neděle      3. neděle adventní

Oznamování:

  • Dnes (10.12.) si po ranní mši sv. budete moci v předsíni kostela zakoupit křesťanskou literaturu. Po desáté se bude prodávat v rámci nedělí kavárny ve velkém sále.
  • V adventní době jsou v našem kostele rorátní mše sv. každé úterý v 6:30 hod. Děti si mohou přinést lucerničky. Po mši sv. je pro děti připravená snídaně v Malém sále. Srdečně zveme.
  • V úterý 12.12. se na CZŠ uskuteční adventní Jarmark. Více informací je ve vývěsce. Jsme srdečně zváni.
  • Dnes (10..12.) zveme do našeho kostela na adventní koncert ZUŠ Jižní Svahy. Začátek je v 17:00 hod. V sobotu 16.12. bude v 17:00 hod. koncert ZUŠ Harmonie a v neděli ve stejnou dobu zveme na benefiční koncert souboru Kašava.
  • V sobotu 16.12. v 17:00 hod. bude tradiční setkání dobrovolníků klubu a farnosti. Tentokrát program proběhne ve Velkém sále pod kostelem.
  • Příští neděli (17.12.) zveme před náš kostel na 16:30 hod., kdy po krátkém programu rozsvítíme vánoční strom.
  • Během adventu putujeme s dětmi do Betléma. Za účast na mši sv. nebo na dětské bohoslužbě si děti mohou nalepit na velké nástěnce kamínek na cestu k Betlému. Pro Betlém, který mají doma, si mohou vyzvednou další list s obrázky a úkoly.
  • V předsíni kostela je ve vývěsce pořad bohoslužeb během letošních vánočních svátků. Najdete tam i rozpis pro předvánoční svátost smíření.
  • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, budou ve středu 13.12. a pak až 3.1 v knihovně. Začínáme v 19:00 hod.