Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

4. neděle velikonoční

22.4.2018

 Svátky v týdnu:   

Pondělí    Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka                                               Úterý        Památka sv. Jiří, mučedníka                                                                       Středa      Svátek sv. Marka, evangelisty                                                                 Neděle     5. neděle velikonoční

Oznamování:

  • Sbírka na investice minulou neděli činila 34.778,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Vaše postní almužna na stavbu kostela a školy ve Staré Zagoře v Bulharsku činila celkem 37.976,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ve čtvrtek 26.4. ve 14:00 hod. bude mše sv. a poslední rozloučení se † Karlem Galasem.
  • V pátek 27.4. v 16:00 hod. a v sobotu 28.4. v 17:00 hod. bude první sv. smíření dětí. Z toho důvodu nebude v pátek přede mší sv. společná adorace.
  • V sobotu 28.4. bude na našem hřišti fotbalový turnaj NZDM Zlínského kraje. Smyslem není jen poměřit síly a fotbalové dovednosti, ale férově bojovat a bořit předsudky. Přijďte povzbudit naše kluky.
  • V naší salesiánské galerii si můžete prohlédnout obrázky s biblickými motivy, které namalovaly děti v rámci opisování farní bible.
  • Zápis do CMŠ ve Zlíně proběhne v úterý 15.5. Informace k zápisu a elektronocké přihlašování je na stránkách www.zapisdomszlin.cz
  • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, bude ve středu a 25.4. a 2.5.
  • Svátost biřmování bude v den výročí posvěcení našeho kostela, tj. 8. května při mši sv. v 9:30 hod. udělovat otec biskup Antonín Basler.
  • Děkanát Zlín hledá účetní pro polovinu farností zlínského děkanátu. V případě zájmu nejdete bližší informace na plakátku ve vývěsce, nebo se můžete informovat na farním úřadě sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.