Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

Slavnost Nejsvětější Trojice

22.5.2016

 Svátky v týdnu

Úterý              Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů                                       Čtvrtek           Slavnost Těla a Krve Páně                                                                         Neděle          9. neděle v mezidobí

Oznamování

  • Sbírka na církevní školy činila 23.063,- Kč. Dnešní sbírka je na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Výsledky voleb do Pastorační rady najdete ve vývěsce v chodbě kostela. Odevzdali jste celkem 1.716 hlasů. První tři z toho dostali 337 hlasů. Proto uspořádáme ještě jedno kolo v neděli 5.6. Budeme tentokrát volit z těch, kdo dosáhli alespoň 50 hlasů.
  • V úterý (24.5.) je slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, patronky naší farnosti. Mše sv. bude ráno v 8:00 hod. a večer v 18:00 hod.
  • Ve středu (25.5.) nebude obvyklá bohoslužba pro děti, ale zveme ke kapličce na Paseky na májovou pobožnost, která začíná v 17:30 hod.
  • Ve čtvrtek (26.5.) je slavnost Těla a Krve Páně. Možná si vzpomenete, jak jsme Boží Tělo slavili loni. Letos žádnou slavnost venku nepřipravujeme, Ježíši přítomnému v Eucharistii projevíme úctu při mši sv., která bude v 8:00 a 18:00 hod. Po večerní mši sv. bude adorace se svátostným požehnáním.
  • Příští neděli (29.5.) bude při mši sv. v 10:00 hod. slavnost 1. svatého přijímání. Vzhledem k tomu, že je 37 prvokomunikantů a kostel zaplní z velké části příbuzní, doporučujeme těm, kdo pravidelně navštěvují nedělní mši sv. v 10 hod., aby využili jinou bohoslužbu. Provázejme tyto děti a jejich rodiny modlitbou.
  • 5. se u nás ve Velkém sále pod kostelem uskuteční další nealkopátek na téma Muži a Ženy. Program začíná v 19:00 hod. Zveme všechny mladé mezi 14 a 26 lety.
  • Srdečně zveme do naší Malé galerie na výstavu kreseb Josefa Poláška. Výstava potrvá do konce června.
  • Společenství vdov a vdovců zve 30.5. do Štípy do kostela Narození P.Marie na setkání s cílem oživit a posílit naši víru. Program dne, jehož hostem je P. Vojtěch Kodet, je ve vývěsce.
  • Hledáme nové dobrovolnice či dobrovolníky na pravidelný úklid našeho kostela. Jedná se o službu vždy 1x za 3 týdny, vždy ve středu v podvečer. Kdo by chtěl tímto způsobem sloužit našemu společenství, přihlaste se u otce Pavla Glogara.