Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

13. neděle v mezidobí

26.6.2016

 Svátky v týdnu:

Úterý        Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Středa      Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Čtvrtek     Svátek Výročí posvěcení katedrály

Neděle     14. neděle v mezidobí

 Oznamování:

  • Sbírka na investice minulou neděli činila 28.068,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes (26.6.) odpoledne v 16:00 hod. bude v našem kostele závěr modlitebního tridua Hnutí Modlitby Matek. Srdečně zveme.
  • Ve čtvrtek (30.6.) nebude mše sv. ráno v 8:00 hod., ale až v 10:00 hod. Tato mše sv. bude na poděkování za uplynulý školní rok.  
  • Během letních prázdnin nebudou ve čtvrtek ráno bohoslužby. Jinak je pořad bohoslužeb beze změn, včetně páteční adorace.
  • Farní kancelář bude během letních prázdnin otevřená jen v úterý a v pátek, vždy od 15 do 17 hod.
  • Na stolku pod kůrem jsou přihlášky do náboženství na příští rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte v sákristii nejpozději do neděle 14.8.
  • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na mladé, kteří se ještě pro tuto pouť nerozhodli. Přihlásit se je možné do konce června na webu: krakov2016.signaly.cz.
  • Zveme dnes (26.6.) do našeho kostela na modlitbu růžence za Festival pod věží. Začátek je v 19:00 hod.