Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

1. neděle postní

18.2.2018

 Svátky v týdnu:   

Čtvrtek    Svátek Stolce sv. Petra, apoštola                                                                Neděle    2. neděle postní                                                                              

Oznamování:

 • Dnes (18.2.) je pravidelná investiční sbírka. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
 • V úterý 20.2. v 11:00 hod. bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se † Ludmilou Sedláčkovou a ve 13:00 hod. se † Terezií Macíkovou.
 • O postních nedělích bude v naší farnosti vždy v 16:00 hod. pobožnost Křížové cesty. Kdo by chtěl připravit a vést některou z těchto pobožností, přihlaste se u otce Pavla.
 • Pro děti jsme na letošní postní dobu připravili malou aktivitu. Po mši sv. si mohou vyzvednout u křtitelnice část obrázku a další neděle postupně zbývající části. Celý obrázek pak přinesou na květnou neděli do kostela. Důležité je splnit úkol na nejbližší týden. Ten, děti, spočívá v tom, že si máte něco odepřít. Poraďte se s rodiči, co by to mohlo být.
 • Svatý otec stanovil 23. únor jako den modliteb a postu za mír ve světě. Jsme zváni, abychom se podle svých možností k této výzvě připojili. V našem kostele bude možné se tento den v poledne setkat při modlitbě růžence.
 • S postní dobou je spojena i postní almužna. Můžete k tomu využít papírové kasičky pro salesiánské misie v Bulharsku, které najdete na stolku pod kůrem. Ušetřené peníze pošleme společně na začátku velikonoční doby na konto našich misií nebo svůj dar můžete odeslat osobně.
 • Začali jsme v naší farnosti opisovat Písmo sv. Příležitost k zapojení je vždy ve středu po ranní mši sv., každou neděli po ranní mši sv. do 10:00 hod., a v postní době v neděli po křížové cestě.
 • V souvislosti s opisováním Bible máme aktivitu i pro děti. Děti, které si na opisování textu netroufnou nebo ještě psát neumí, mohou některý biblický příběh namalovat. Tyto obrázky nejprve vystavíme v naší galerii a pak budou přiloženy k opsanému textu naší farní Bible. Tento úkol trvá po celou dobu postní.
 • V úterý 6.3. se od 8:30 hod. do 11:30 hod. uskuteční v malém sále Bazárek dětského oblečení, obuvi a hraček. Více informací najdete ve vývěsce.
 • Hledáme ženy i muže, kteří by mohli pomoci s pravidelným úklidem našeho kostela. Uklízí se každý čtvrtek od 17:00 hod., služba vychází 1x za tři týdny. Kdo by se mohl do úklidu zapojit, hlaste se u otce Pavla.
 • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, bude ve středu 21. a 28.2. Začínáme v 19:00 hod.