Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

11. neděle v mezidobí

18.6.2017

 Svátky v týdnu:

Středa    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek      Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Neděle   12. neděle v mezidobí

Oznamování:

  • Dnes (18.6.) je pravidelná sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ve středu 21.6. v 18:45 hod. pokračuje vzdělávání dospělých závěrečným zamyšlením nad exhortací Amoris Laetitia.
  • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé lidi, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
  • Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na náboženství na příští rok. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte v sákristii nebo farní kanceláři nejpozději do 13.8.