Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

3. neděle postní

19.3.2017

 Svátky v týdnu:

Pondělí  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Sobota   Slavnost Zvěstování Páně

Neděle   4. neděle postní

 Oznamování:

 • Dnes (19.3.) je pravidelná sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
 • Dnes odpoledne bude v našem kostele v 16:00 hod. pobožnost Křížové cesty.
 • Dnes (19.3.) v 18:00 hod. se v Malém sále u našeho kostela uskuteční koncert nazvaný Večer s písničkama. Se svou autorskou tvorbou vystoupí skupina Molekula a Pavel Nosálek. Více informací najdete ve vývěsce.
 • Farnost sv. Filipa a Jakuba dnes zve na křížovou cestu nazvanou S Ježíšem na Golgotu. Začátek v 15:30 hod.
 • V pondělí (20.3.) je slavnost sv. Josefa, proto bude večer v 18:00 hod. mše sv.
 • Příští víkend v noci ze soboty na neděli začíná letní čas, tzn. že budeme mít noc o hodinu kratší a na mši sv. si budeme muset přivstat.
 • Příští neděli 26.3. bude v Klubu pro dospělé další přednáška a beseda s  Karlem Opravilem na téma:Naše dítě chce být jiné, aneb co dělat, když se dítě odkloní od víry a hodnot, které jsou pro rodiče důležité. Začátek v 17:30 hod.
 • Hnutí Modlitby matek zve na modlitební triduum ve dnech 24.-26.3. v kapli klášterní budovy Regina. Podrobnosti programu jsou ve vývěsce.
 • Pouť za úctu k životu se uskuteční v sobotu 25.3. v Napajedlích. Program pouti najdete ve vývěsce.
 • V sobotu 1.4. se ve Zlíně uskuteční diecézní setkání mládeže. Součástí bude muzikál na náměstí, na který jsou zváni i dospělí. V předvečer setkání bude program v našem kostele na Jižních Svazích. Večer modlitby, chval a naslouchání začíná v pátek 31.3. ve 20:00 hod.
 • V sobotu 8.4. se uskuteční v naší farnosti duchovní obnova, kterou povede P. Zdeněk Demel. Přihlašovat se můžete v sákristii nejpozději do neděle 2.4.
 • Děti, které zvládly úkol z minulé neděle, mohou nalepit jeden dílek mozaiky na naší postní nástěnce u křtitelnice. Tam si můžete vyzvednout další příběh s úkolem na příští týden.
 • Příprava na biřmování bude v nejbližších týdnech probíhat takto: společně se setkáme ve středu 22. a 29.3. a 5.4. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.