Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

2. neděle velikonoční

23.4.2017

 Svátky v týdnu:

Úterý      Svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy

Neděle   3. neděle velikonoční

 Oznamování:

 • Dnes (23.4.) je sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Dnes (23.4.) v rámci neděle Božího milosrdenství zveme v 15:00 hod. do malého sálu k modlitbě Korunky.
 • Dnes v 16:00 hod. se v našem kostele uskuteční Výroční koncert 35 let Canticum Camerale. Informace o programu najdete ve vývěsce.
 • V úterý 25.4. zveme na Večer chval, tentokrát s přímluvnou modlitbou. Program začíná ve 20:00 hod. v malém sále u našeho kostela.
 • Ve středu 26.4. pokračuje v 18:45 hod. vzdělávání dospělých o posynodální exhortaci Amoris Laetitia,která je věnována rodině.
 • V pátek 28.4. nebude pravidelná adorace, protože bude od 16:00 hod. první svátost smíření dětí. Druhá skupina bude v sobotu 29.4. v 17:00 hod.
 • Dubnový nealkopátek se uskuteční 28.4. od 19:00 hod. Zveme všechny mladé mezi 14 a 26 lety na detektivní večer ve stylu Sherlocka Holmese.
 • Do sákristie můžete ještě dnes (23.4.) přinést pokladničky s postní almužnou na stavbu kostela a školy v Bulharsku ve Staré Zagoře.
 • V úterý 9.5. se uskuteční zápis do církevní MŠ ve Zlíně. Bližší informace jsou ve vývěsce.
 • Jsme zváni na duchovní obnovu s názvem „Křesťan na křižovatce duchovních cest“ kterou pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s farností sv. Vojtěcha Otrokovice. Uskuteční se v kulturním středisku Beseda v Otrokovivích už tuto sobotu 29.4. Obnovu povede sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. Více informací ve vývěsce.
 • Jsme zváni na poutní zájezd do Louk u Znojma, která se uskuteční 13.5. Přihlašovat se můžete v prodejně VENI do 30.4. Bližší informace jsou ve vývěsce.
 • Charita Zlín pořádá 17.5. poutní zájezd na Hostýn. Přihlašovat se můžete v sákristii našeho kostela, cena je 110,- Kč.
 • Příprava na biřmování bude v nejbližších týdnech probíhat takto: společně se setkáme ve středu 26.4. a 3. a 10.5. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.