Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

BOHOSLUŽBY A FARNÍ KANCELÁŘ O PRÁZDNINÁCH.pdf

19. neděle v mezidobí

12.8.2018

Svátky v týdnu:

Úterý       Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka            Středa     Slavnost Nanebevzetí Panny Marie                                                  Neděle    20. neděle v mezidobí

Oznamování:

  • Dnes (12.8.) zveme na pouť ke kapli Panny Marie na Zlínských Pasekách. Mše sv. začíná v 9:30 hod., po ní zveme na občerstvení a posezení u skautské klubovny.
  • V úterý 14.8. v 15:00 hod. bude mše sv. a poslední rozloučení se Marií Kellnerovou.
  • V sobotu 18.8. v 11:00 hod. bude mše sv., při které složí náš salesiánský novic Dominik Honěk své první řeholní sliby. Na slavnost všechny srdečně zveme a prosíme o modlitbu.
  • Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na náboženství na příští rok a přihlášky na biřmování. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte v sákristii nebo farní kanceláři nejpozději dnes (12.8.)
  • V předsíni kostela se můžete připojit k petici na podporu manželství. K jejímu podpisu nás vyzývá otec arcibiskup slovy, že je třeba vyjádřit potřebnou podporu klasické rodině. V petici se říká: „My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.“
  • V neděli 26.8. při mši sv. v 10:00 hod. převezme farnost nový duchovní správce P. Dan Žůrek.
  • S otcem Pavlem poděkujeme za 12 let života ve Zlíně a 7 let ve službě správce farnosti při mši sv. v pondělí 27.8. v 18:00 hod.
  • O prázdninách je omezen provoz farní kanceláře. Je otevřena v úterý a pátek, vždy od 15:00 do 17:00 hod.
  • V době letních prázdnin nejsou středeční večerní mše sv., jinak je pořad bohoslužeb beze změn.