Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu       

28. neděle v mezidobí

15.10.2017

 Svátky v týdnu:

Pondělí   Památka sv. Hedviky, řeholnice                                                                 Úterý       Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka                       Středa     Svátek sv. Lukáše, evangelisty                                                                  Sobota    Památka bl. Karla Rakouského                                                                   Neděle    29. neděle v mezidobí

Oznamování:

  • Dnes je pravidelná měsíční sbírka na investice, za týden bude sbírka na papežské misijní dílo. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes (15.10.) srdečně zveme do našeho kostela na koncert komorního vokálního souboru Cappella Mariana v rámci mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae. Program začíná v 18:00 hod.
  • V úterý 17.10. od 8:30 hod. do 11:30 hod. se uskuteční v malém sále u našeho kostela bazárek dětského oblečení. Bližší informace najdete ve vývěsce.
  • Ve středu 18.10. zveme na bohoslužbu slova pro děti. Začátek je v 17:00 hod. v kostele.
  • Ve středu 18.10. v 18:45 hod. pokračuje vzdělávání ohledně Starého zákona. Na programu bude kniha Exodus.
  • V pátek 20.10. se uskuteční další nealkopátek. Tentokrát si trochu odpočineme a budeme se věnovat relaxaci. Zveme všechny mladé mezi 14 a 26 lety. Začínáme v 19:00 hod. v Salesiánském klubu mládeže.
  • Ve čtvrtek 19.10. jsou zváni ti, kdo se chtějí společně modlit za naše politiky na adoraci do kaple budovy Regina. Modlitba začíná v 17:00 hod.
  • Zveme děti a mládež, všechny, kteří by chtěli hrát ve vánoční divadelní scénce nebo se podílet na hudebním doprovodu bohoslužby pro děti na Štědrý den, aby se zapsali do seznamu v sakristii. První zkoušku bychom měli pravděpodobně 5. 11. v podvečer.
  • Letošní Drakiáda se opět vydařila, sice nefoukal vítr, přesto přišlo přes 30 rodin, celkem okolo 100 účastníků. Kromě pouštění draků si mohly děti vyrobit ježečka z bramboru a k obědu opéct špekáčky.
  • Nejbližší setkání biřmovanců bude ve středu 25.10. v 19:00 hod. v učebně.