Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu        

6. neděle velikonoční

21.5.2017

 Svátky v týdnu:

Středa    Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, patronky naší farnosti

Čtvrtek   Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek      Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle   7. neděle velikonoční

 Oznamování:

  • Dnes (21.5.) je pravidelná sbírka na investice. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Centrum pro rodinu ve Zlíně zve děti, rodiče, prarodiče, strýčky i tetičky na odpolední akci Den pro rodinu. Akce se bude konat dnes (21.5.) od 14.30 hod. na parkovišti vedle kostela na Jižních Svazích. Podrobnosti k zajímavému programu najdete ve vývěsce.
  • V úterý 23.5. bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se † Aloisem Valou.
  • Ve středu 24.5. v 18:45 hod. pokračuje v učebně vzdělávání dospělých. Na programu bude 5.kap. posynodální exhortace o rodině Amoris laetitia. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek 25.5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. bude ráno i večer v obvyklou dobu (18:00 hod.)
  • Květnový nealkopátek bude ve sportovním duchu. Proto zveme všechny mezi 14 a 26 lety, kdo si chtějí zahrát fotbal, volejbal, kroket a mnohé další hry, v pátek 26.5. od 19 hod. do Salesiánského klubu mládeže.
  • Slavnost sv. přijímání bude v naší farnosti příští neděli (28.5.) při mši sv. v 10:00 hod. Dětí je zase početná skupina, proto prosíme především ty, kdo chodíte na nedělní bohoslužbu v tomto čase, abyste, pokud možno, využili jinou bohoslužbu.
  • Orel jednota Zlín srdečně zve na již VIII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček. Bude se konat tuto sobotu (27.5.) od 14.30 hod. na pódiu před naším kostelem. Podrobnosti najdete na plakátech a v Životě farností.
  • Příprava na biřmování bude v nejbližších týdnech probíhat takto: společně se setkáme ve středu 24. a 31.5. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.