Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu  

11. neděle v mezidobí

17.6.2018

 Svátky v týdnu:   

Úterý        Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa                              Čtvrtek     Památka sv. sv.Aloise Gonzagy, řeholníka                                            Neděle     Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Oznamování:

  • Dnes (17.6.) v 15:00 hod. bude poutní pobožnost u sv. Antonína u kaple na Příluku. Srdečně zveme.
  • Hnutí Modlitby matek zve ve dnech 22. až 24.6. do našeho kostela na modlitební triduum. K modlitbě se můžete přidat v pátek v 17:00 hod. v rámci pravidelné adorace, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli v 16:00 hod.
  • Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na náboženství na příští rok a přihlášky na biřmování. Vyplněné je, prosím, odevzdávejte v sákristii nebo farní kanceláři nejpozději do 12.8.
  • V pátek 22.6. se uskuteční poslední nealkopátek. Tentokrát to bude diskotéka s vesmírnou tématikou. Zveme všechny mladé do Salesiánského střediska mládeže, začínáme v 19 hodin.
  • V sákristii je možné podepsat petici proti ratifikaci Úmluvy rady Evropy tzv Istanbulské úmluvy. Text petice je ve vývěsce. Tento týden ji odešleme.
  • Dne 1.7.nebude na Provodově odpolední mše ve 14:30 z důvodu primiční mše svaté P. Jiřího Šůstka, která bude v Pozlovicích ve 14:30hod.