Farnost

porad bohosluzebZofka

rozpis_hud_doprovodu     

30. neděle v mezidobí

23.10.2016

Svátky v týdnu:

Pátek      Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle   31. neděle v mezidobí

Oznamování:

 • Sbírka na investice minulou neděli činila 26.081,-Kč. Dnes je sbírka na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Ve středu 26.10. se v našem kostele uskuteční koncert Vivat Carolus Quartus. Na kytaru hraje Štěpán Rak, recitace se ujal Alfred Strejček. Začátek je v 18:00 hod. Srdečně zveme.
 • Mše sv. ve středu 26.10. v 18:00 hod. nebude.
 • Zveme na přátelské posezení s vínem. Uskuteční se v pátek 4.11. od 19:30 hod. ve Velkém sále SKM Zlín. K tanci a poslechu bude hrát Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic. Předprodej vstupenek je dnes (23.10.) a příští neděli v rámci nedělní kavárny.
 • Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude v naší farnosti v sobotu 5. listopadu v 16:00 hod. Zájemci se mohou zapisovat v sákristii nejpozději do neděle 30.10.
 • V sobotu 5.11. zveme rodiče s dětmi na drakiádu. Začíná v 10:00 hod. na Kocandě. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově na Mladcové bude v neděli 6.11. v 15:00 hod.
 • V neděli 6.11. začíná Nedělní klub pro dospělé. Velký sál bude otevřen každou neděli od 17:00 do 20:00 hod. až do konce dubna. Můžete se těšit na různé přednášky a besedy nebo přijít jen tak a posedět s přáteli u dobré kávy či skleničky vína. Srdečně zveme.
 • Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu) získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Setkání těch, kdo se připravují na biřmování, budou ve středu 2. a 9.11. v klubovně indiánů. Začínáme v 19:00 hod.
 • Příští víkend v noci ze soboty na neděli se přechází z letního na zimní čas. Tzn., že budeme mít noc o hodinu delší a můžete si déle pospat.