Kostel Panny Marie

Kostel na sídlišti

Zlín je krajské město na Jižní Moravě. V současné době má 82 tisíc obyvatel, z toho 22 tisíc bydlí na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů se nachází uprostřed tohoto sídliště.

Stavba kostela a střediska mládeže začala slavnostním výkopem v den svátku sv. Jana Boska 31. ledna 2000. Kostel byl posvěcen 8. května 2003.

Celý areál zahrnuje kostel s 350 místy k sezení, zázemí farnosti, ubytování pro členy salesiánské komunity, klubovny, učebny, společenský sál a další prostory.

Součástí areálu je i velké hřiště s kvalitním povrchem patřící ke středisku mládeže.

Mezi panelovými domy se nový kostel vyjímá. Je to místo pro setkání s Bohem i s lidmi. Snažíme se, aby to bylo prostředí, kde člověk cítí, že je přijímán a milován, ať je mladý nebo starý. Při svěcení kostela řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner: "Otevřením kostela přestává být sídliště jen ubikacemi, kam se chodí spát, ale stává se městem. Tento chrám dává sídlišti duši."

Jak kostel najdete?

Budova kostela s majestátnou bílou věží je dobře viditelná z mnoha míst centra města. Na sídlišti Jižní Svahy se nachází přímo u hlavní silnice. Pro ty, kdo jedou autem, nebude problém kostel najít. Je také možné využít trolejbusovou dopravu (linky číslo 6 až 10) a vystoupit na zastávce Slunečná. U kostela je prostorné parkoviště.

Kostel na mapě

Pohled architekta

"Nový zlínský kostel pro mne znamená hodně, mám k němu osobní vztah… Architektonicky je tento kostel se střediskem mládeže pojat jako otevřená náruč, vysílající odpuštění a lásku s vírou, že lidé skrze něj naleznou nový vztah k svému domovu a rodině. O kolika soudobých stavbách se toto dá říci?"

Ing. arch. Jan Kovář, architekt kostela a střediska mládeže ve Zlíně

Výzdoba kostela

Soubor liturgických plastik, na kterých se opakují motivy z Valašska - lipové listy, velikonoční pomlázka či textilie - vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.

Oltář (bílá menza, vytvořená z makedonského sivce) spočívá na kamenné a bronzové podnoži. Každé bronzové rameno je zdobeno reliéfním dekorem připomínajícím Krista a smysl bohoslužby.

Svatostánek je spojen s věčným světlem ve funkčním i estetickém celku, otočný válec jeho schrány symbolizuje kosmos, v jehož středu je hostie, podobná Slunci, ohnisku veškerého dění.

Ambon má poněkud abstraktnější sochařské zdobení plochy, na kterou je pokládána Bible.

Procesní kříž v kruhu, stojící v trojnohém podstavci vedle oltáře, je znamením počátku a dokonalosti.

Ve stejném duchu jsou vytvořeny i další liturgické předměty z dílny Daniela Trubače – kropenka (2006) a křtitelnice (2009).

Zvony

Tři zvony – Svatý Jan Bosko, Svatá Ludmila a Svatý Vojtěch – taktéž od Daniela Trubače, byly odlity ve zvonařské dílně Josefa Kadlece v Halenkově. Zvony jsou zdobeny reliéfy a motivy, vztahující se k osobě podle které byly nazvány. Největší zvon "Svatý Jan Bosko" má průměr bezmála 1 metr a váží 535 kg.

 

Z historie farnosti

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů byl postaven díky finanční a brigádnické podpoře původní zlínské farnosti, kterou od února roku 1990 do června 2006 spravovali kněží z kongregace Salesiánů Dona Boska. Farnost Zlín byla největší farností v Olomoucké arcidiecézi.

Ke dni 1. ledna 2006 došlo k vytvoření dvou zlínských farností:


   Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba 
   Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

Historicky prvním duchovním správcem nové farnosti se stal P. Josef Kopecký, kterého do této služby uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner 8. ledna 2006.

Druhým administrátorem farnosti byl od září 2007 do května 2011 ustanoven P. Ladislav Kozubík.

Třetím administrátorem farnosti je od června 2011 ustanoven P. Pavel Glogar.

Čtvrtým administrátorem farnosti je od září 2018 ustanoven P. Dan Žůrek.

Současnost v číslech

Údaje ze sčítání účastníků nedělních bohoslužeb v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ze dne 19. dubna 2009 (celkem 962 účastníků):

 

mše svatá       

počet účastníků 

 8.00

 279

 10.00

 520

 11.30

 111

 20.30

 52