Sbory a scholy

… chceme hudbu předkládat tak, aby posluchač nabyl jistoty, že by nemusel zůstat jen posluchačem, ale mohl se spolu s ostatními hudebníky a zpěváky účastnit toho krásného pocitu – podílet se na hudbě…


Chrámový sbor TIBI

Smíšený chrámový sbor Tibi je zaměřený na díla klasická s doprovodem orchestru či varhan anebo bez doprovodu – a capella. Vážnou hudbu doplňuje písněmi z Taizé a duchovní hudbou z Ameriky – spirituály. Vystupuje především o Vánocích a Velikonocích, a to jak v našem kostele, tak jako host v okolních farnostech.

Pravidelné zkoušky pod vedením sbormistra Antonína Molka jsou každé úterý od 19 hod.

"S Tibi mě baví zpěv!"

Webové stránky chrámového sboru TIBI 


Za pět deset

Pohotovostní schola Za pět deset zpívá každou neděli při mši svaté v 10 hodin. Podle momentálního nástrojového a hlasového obsazení připraví a nacvičí šest písní ke mši převážně ze zpěvníků Hosana. Každý, kdo je ochoten přidat svůj hlas nebo nástroj do služeb tohoto flexibilního tělesa, je vítán. Nezávazní účastníci se scházejí v 8.45 hodin. 

 

Mládežnická schola

Hudební uskupení, které má za cíl zapojit mladé do aktivní účasti na liturgii a rozvoj hudebních dovedností a návyků. Vedoucím je Marta Jakubíčková.


Schola je určena pro dívky a chlapce základních, středních škol a vysokých škol a pravidelně doprovází páteční mše svaté a příležitostně i nedělní desáté. Kromě toho se podařilo v minulosti nacvičit hudebně dramatické pásmo Jonáš.

Zkoušky bývají v pátek od 17.00 do 17.45 hodin a na ni navazuje od 18 hod. mše svatá. Schola je otevřená, stále přijímá nové členy. 

Chlapská schola

Schola hraje především o Vánocích a Velikonocích, významných liturgických svátcích nebo jiných příležitostech.

Repertoár i aranžmá písní scholy jsou neomezené. Doprovod tvoří kytary, bicí, housle, flétny, klarinet, saxofon. Velmi působivě znějí vícehlasé vokály a capella.

Počet členů je proměnlivý. Regentem scholy je Jan Brhel, zástupce Jaromír Schneider. Zkoušky bývají ve čtvrtek po osmé hodině, vždy přibližně měsíc před plánovaným vystoupením.

Více informací naleznete na webových stánkách scholy.

Dětská schola Kostela Panny Marie Pomocnice Křesťanů ve Zlíně

Dětská schola v Kostele Panny Marie Pomocnice Křesťanů na Jižních Svazích vznikla v lednu 2012.

Do scholy chodí zpívat děti ve věku od 4 do 15 let, které mají chuť si zazpívat při mši svaté v neděli v deset hodin.

Zkoušky míváme pravidelně každou neděli půl hodiny před mší, tedy od 9.30 hodin. Zpíváme na mši vždy jednu písničku k přijímání.

Když nám zbude před mší ještě krátký čas, řekneme si, co uslyšíme v evangeliu a k tomu si vymalujeme obrázek nebo splníme nějaký úkol.

Rádi si ale také zazpíváme veřejně na nějakých akcích.

 
Více informací naleznete na webových stránkách scholy.