15 výročí posvěcení kostela

V úterý 8. května 2018 jsme oslavili 15. výročí od posvěcení kostela.

Dopoledne Byla slavná mše svatá, kde biskup Antonín Basler udělil svátost biřmování. Po mši se farnost sešla na společném obědě. Během oběda byly připraveny hry pro děti. Ve 14 hodin proběhl varhanní a klavírní koncert  na počest tohoto slavného dne. Večer v 19. hodin sbor Církevní zakladní školy připravil večer chval.

Další informace naleznete zde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10