Pro vedoucí akcí

Prosíme vedoucí všech akcí, aby vždy zabezpečili fotodokumentaci a článek na web:

 

1. Název článku: (např: Tábor rodin)

2. Anotace: (2-3 věty, které budou zobrazeny na hlavní stránce)

3. Obsah: (celý článek)

4. 5 - 30 fotografií (podle velikosti akce) - formát (nejlépe): jpg, velikost fotky: 100 - 200 kByte

5. Označit jednu fotku, která bude v náhledu "novinek" a "fotogalerie"

6. Uvedené věci odeslat na email: liskutin.pavel@volny.cz

 

Příklad článku v "novinkách"

Příklad "fotogalerie"

 

Veškeré použitelné fotografie z akce (v plné kvalitě) je vhodné předat také
Pavlu Liškutinovi (pomocí uschovna.cz nebo flash disku), aby je zařadil do archivu fotografií pro pozdější využití.

 

Děkuji za spolupráci                                                            Pavel Liškutin, SDB