Klasická ministrantská schůzka

Klasická ministrantská schůzka
10. května 2017

Podívejte se, jak  s ministranty prožíváme úterní odpoledne.

Scházíme se pravidelně kažsou středu v 15. 00 se všemi ministranty od 1. do 9. třídy.

Na začátku se trochu rozhýbeme při pohybové hře.

P5099597

Následuje společná modlitba v kostele spojená s písní. Pak se rozdělíme do tří věkových skupin.

P5099621

Nejmladší právě vybarvovali ikonu sv. Dominika Savia - patrona ministrantů.

P5099648

Prostřední sledovali krátký film s názvem The Butterfly Circus. Film pojednává o muži bez končetin, který díky úsilí a přátelství dokáže překonat svůj handicap. Cílem bylo předat klukům myšlenku, že snaha překonávat překážky má smysl. Klukům se film líbil, někteří dokonce poznali hlavního protagonistu.

P5099678

S nejstaršími ministranty jsme se na schůzce věnovali vrcholovým aktivitám ministrantské kariéry. Pravidelně se při nácviku zlepšujeme v práci s misálem a také ve čtení ať už přímluv nebo liturgických čtení přímo od ambonu.

 

P5099634                  P5099636

 

Pak jsme se všichni sešli na hřišti azahráli si fotbal nebo freesbee.

 

P5099766                  P5099778

 

Tradičně jsme zakončili v 16. 15 modlitbou.

 

P5099790

S vedoucími vše po schůzce zhodnotíme a naplánujeme při tom další schůzu.

 

P5099807

 

P. Radek Gottwald

Související galerie