Nová vitráž v komunitní kapli

Nová vitráž v komunitní kapli
24. února

Naše komunita má za své patrony svaté mučedníky sv. Aloise Versiglia a sv. Kalista Caravaria. V komunitní kapli, která prošla proměnou, se nyní nachází vitráž těchto světců.

IMG_9084_result

Malbu vytvořila Pavlína Štefková během svého maturitního ročníku. Obraz znázorňuje řeku, po které se plavili tito misionáři na misijní stanici. Poté, co byli přepadeni bandity, byli zavražděni, když bránili život a ctnost tří křesťanských dívek. V centru dění je svatostánek, který je pramenem vody,  vyvěrající k životu věčnému, jak je to uvedeno čínskými znaky v pravé části vitráže. Jde o část verše Jan 4, 14 „stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Toto moto se kryje s letošním heslem našeho hlavního představeného.

IMG_9122_result

    Vitráž nám požehnal provinciál Petr Vaculík po nešporách 19. února 2018. Přijeďte se podívat.

Související galerie