Poprad střídání stráží 2018

Poprad střídání stráží 2018
14. srpna 2018

V salesiánském noviciátě nahradil Jakub Dominika.

V předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie proběhla  "obláčka" noviců před prvními řeholními sliby. Mezi končícími novici je náš Dominik Honěk a jeho spolunovicové z Běloruska a Ruska. Přitom proběhlo slavnostní přijetí do noviciátu našeho přednovice Jakuba Hoňka a čtyř slovenských kandidátů. Pamatujme na ně v modlitbě, aby jejich cesta k zasvěcenému způsobu života přinesla s Boží pomocí své ovoce.

Související galerie