Roráty 2017

Roráty 2017
5. prosince 2017

V úterý 5. 12. jsme pokračovali v započaté tradici. Sešli jsme se na rorátech.

V 6:30 hod. začala rorátní mše. Děti byly nachystané se svými lucerničkami, aby mohly doprovodit liturgický průvod k oltaři.

IMG_6290_result

Bohoslužba slova proběhla jen za světla adventní svíce a jednoho reflektoru, který osvítil nejdříve ambon a potom oltář.

IMG_6319_result

Během mše nás doprovodila rorátní kapela.

IMG_6332_result

Na "Otče náš" děti tvořily kruh kolem oltáře. To už nebyla taková tma.

IMG_6346_result

Děti dostaly od Otce Pavla papírovou holubici - symbol Ducha Svatého, o kterém mluvil během své promluvy.

IMG_6372_result

Po mši svaté jsme se všichni sešli na společné snídani.

IMG_6376_result

Příští roráty budou u nás opět v úterý v 6: 30 hodin. Nezapomeň dříve vstávat a přijít. Nebudeš litovat!

Související galerie