Rozsvícení vánočního stromu 2017

Rozsvícení vánočního stromu 2017
17. prosince 2017

Na 3. nedělí adventní se v podvečerních hodinách konalo "Rozsvícení vánočního stromu" před kostelem.

A protože se jednalo o předvánoční aktivitu, nesměl chybět sníh, který nás na začátku této slavnosti zasypal.

IMG_6615_result

Otec Radek nám připomenul, že na rozdíl od komerčních předvánočních slavností, je středem křesťanských vánoc narození Ježíše Krista, jako člověka. Po té požehnal tento strom.

IMG_6621_result

Následovalo vystoupení dětského folklórního souboru Trnečka. Děti nám předvedly staré zvyky a obyčeje.

IMG_6661_result

Na konec chlapci tohoto souboru v roli pastýřů, byli vzbuzeni anděly, aby mohli přijmout známé nebeské poselství: "Slava na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, dobré vůle."

IMG_6681_result

Ať rozsvícený strom připomíná každému kolemjdoucímu, tuto radostnou zprávu!

IMG_6629_result