Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, L.P. 2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, L.P. 2018
2. dubna

V neděli 1. dubna brzy ráno (ve 4:00 hod) začala Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Tato slavnost měla 4 části:

Slavnost světla

Do kostela se přinesla zapálená velikonoční svíce (paškál). Ta nám připoměla, že vzkříšený Kristus je světlo světa. Nejdříve byl požehnán oheň a od něj se zapálila svíce, která byla nesena ve slavnostním průvodu před oltář. Po okouření paškálu zazněl velikonoční chvalozpěv (exultet). Přišla k nám zvěst o vzkříšení.

IMG_9873_resultIMG_9886_resultIMG_9890_resultIMG_9900_resultIMG_9904_resultIMG_9907_result

Bohoslužba slova

Čtení z Písma svatého nám ukázaly, jak se Bůh stará o svůj národ v dějinách spásy Starého zákona. Dosvědčili jsme si, že zvěsti o vzkříšení můžeme věřit.

IMG_9914_resultIMG_9922_result

 

IMG_9925_resultIMG_9942_result

Křestní bohoslužba

V ní jsme obnovili své křestní zasvěcení. Byl to liturgický vrchol této noci. Na tento okamžik jsme se připravovali celou dobu postní.

JMG_0023_resultJMG_0017_result

 

JMG_0033_resultJMG_0028_result

Eucharistická bohoslužba

Jako jedna rodina Božích dětí máme také právo na společnou hostinu u Ježíšova stolu. Proto jsme v této části byli pozváni k eucharistické bohoslužbě.

JMG_0046_resultJMG_0048_result

 

JMG_0052_resultJMG_0058_result

 

Při bohoslužbě nás doprovázela Chlapská schola.

IMG_9999_resultJMG_0004_result

 

JMG_0013_resultIMG_9970_result

Ano, byla tam  i Veronika, která byla do sboru pozvána, protože je výborná flétnistka.

Poslechněte si několik hudebních ukázek:

 

 

Po slavnostní bohoslužbě následovalo samozřejmě agapé, jak se patří!

JMG_0064_resultJMG_0068_result

 

JMG_0070_resultJMG_0072_result