Vánoce 2018

Vánoce 2018
25. prosince 2018

V pondělí 24. prosince, po prožité adventní době, jsme vstoupili do období oslav narození našeho Pána, Ježíše Krista.

Začali jsme dětskou bohoslužbou v 16 hodin, kde jsme se připomněli některé události při narození Ježíše v Betlémě. Přiblížila nám ji scénka dětí doslova "z andělského prostředí". Zatím z této bohoslužby nemáme fotografie.

Ve 21:30 svolávalo lidi do kostela kvarteto, hrající a zpívající koledy před kostelem u vánočního stromu.

IMG_6809IMG_6813

Bohoslužbu ve 22 hodin vedl otec Radek.

IMG_6837

Doprovázela nás schola "Za5deset". Celý kostel si s nimi zazpíval koledy.

IMG_6821IMG_6822

Na závěr bohoslužby jsem si z plných plic zazpívali "Narodil se Kristus pán", opět za doprovodu kvarteta.

IMG_6840IMG_6854

Potom jsme si popřáli Bohem požehnanou vánoční dobu. Kdo chtěl mohl si domů odnést "Betlémské světlo". Někteři setrvávali ještě ve ztišení u Betléma, kdy jasněji mohli zakoušet Boží blízkost mezi námi.

IMG_6860IMG_6867IMG_6881

25.prosince na Boží hod vánoční na osmé se opět zpívaly koledy.

IMG_6889IMG_6893IMG_6896

Na desáté krásně zazpíval náš sbor TIBI, obohacený o hudebníky.

IMG_6908IMG_6903IMG_6902

Malé děti při této bohoslužbě na vlastní oči spatřily, jaký květ vykvetl na pařezu Jesse, který po celou adventní dobu "zalévaly" splněním svých drobných úkolů.

IMG_6942

 

Přejem všem radostné prožívání celé vánoční doby!

Související galerie