Velikonoční vigílie 2017

Velikonoční vigílie 2017
16. dubna 2017

Na Boží hod velikonoční jsme si přivstali, abychom nezmeškali velikonoční vigílii, slavnost zmrtvýchvstání našeho Pána.

IMG_0499IMG_0519

Slavnost začala ve 4 hodiny ráno. Z požehnaného ohně byla zapálena velikonoční svíce - paškál.

 IMG_0533IMG_0535

Při první části - liturgii světla - se kostelem rozšířilo světlo ze zapálených svící, které nám připomínají náš křest.

IMG_0541IMG_0552

Otec Pavel zazpíval velikonoční chvalozpěv (Exultet), který nás vedl k jásavé radosti z toho, co pro nás v dějinách spásy Pán všechno udělal. Pak se četlo 7 čtení ze Starého zákona, po kterých vždy následoval žalm a modlitba předsedajícího kněze.

IMG_0609IMG_0612

 

Pak už zaznělo slavné a jásavé Gloria, při kterém poprvé zazněly zvony a varhany. Kostel se zaplnil velikým světlem.

IMG_0627IMG_0635

Před požehnáním vody zazněly litanie ke všem svatým. Voda byla požehnána zapáleným paškálem.

IMG_0639IMG_0651

Následoval křest jedné naší nové sestry v Kristu. Bílé roucho dostala na znamení toho, že po křtu je čístá - bez hříchu. Také dostala životní úkol donést své bílé roucho neposkvrněné až k setkání s živým Kristem.

IMG_0653IMG_0662

Po křtu všichni přítomní obnovili svůj křestní slib. Na bohoslužbě byl přítomen i provinciál salesiánů P. Vaculík (u otáře vlevo).

IMG_0678IMG_0670

Během vigílie nás hudebně doprovázela schola Za5deset.

Související galerie