Velký pátek 2017

Velký pátek 2017
15. dubna 2017

V průběhu Velkého pátku jsme prožívali utrpení Pána Ježíše, který se za nás všechny lidi obětoval. Dopoledne jsme procházeli zastavení křížové cesty a odpoledne velkopáteční obřady.

Křížovou cestu jsme procházeli na dvou místech.

Mládež se vypravila do přírody, do lesa u místní části Zlína - Velíková.

IMG_8596_křížová cesta s mládeží

Nejprve si každá skupinka připravila jedno nebo 2 zastavení.

IMG_8616_křížová cesta s mládeží

Po přípravě jsme si jednotlivá zastavení prošli a popřemýšleli nad vztahem nás samotných k nim. Provázely nás myšlenky a modlitby francouzského kněze Guy Gilberta.

IMG_8631_křížová cesta s mládeží

Poslední zastavení jsme měli na Jižních Svazích.

P4149015_křížová cesta v kostele

Zhruba ve stejnou dobu probíhala křížová cesta v našem kostele.

Z_IMG_0371_velkopáteční obřady

Velkopáteční obřady začaly v 15 hodin prostrací (kněží i ministranti se modlili v leže na znamení hluboké pokory před Pánovým utrpením).

Z_IMG_0387_velkopáteční obřady

Všichni přítomní uctili úklonou Kristuv kříž, který nám přinesl spásu.

Z_IMG_0392_velkopáteční obřady

Při obřadech zpíval chrámový sbor TIBI.

Související galerie