Velký pátek, L.P. 2018

Velký pátek, L.P. 2018
31. března

Na Velký pátek jsme prožívali Kristovo utrpení, bolestnou smrt na kříži.

Křížová cesta v přírodě

Mládež prožívala křížovou cestu v přírodě, v okolí Mladcovské skalky.

P3303395_resultP3303404_result

 

 

Křížová cesta v kostele

Farníci se setkali v kostele na křížové cestě, kterou doprovázely obrazy z filmu Umučení Krista.

Q_IMG_9723_resultQ_IMG_9727_result

Velkopáteční obřady

V 15 hodin jsme se všichni sešli na velkopátečních obřadech. Nemysleli jsme na tyto události jenom se smutkem, protože skrze svou krev, prolitou na kříži, nás Kristus smířil se svým Otcem.

Q_IMG_9743_result

Obřady začaly v naprostém tichu. V něm jsme si uvědomili, že Pán Ježíš prožívá své utrpení pro hříchy celého světa - tedy za každého z nás. Litovali jsme toho, že jsme k tomuto utrpení dali svůj díl. Proto přisluhující leželi tváří k zemi. Byla to chvíle pokorného ticha. Protože Kristus za nás tento den prolil svou krev, slavila liturgie v červené barvě.

Q_IMG_9737_resultQ_IMG_9814_result

V prvním čtení jsme se přenesli do doby kolem roku 550 před Kristem, kdy Prorok píše o nelidském utrpení člověka, kterého nazývá - služebník Boží. Jeho předpověď se naplnila na Kalvárii ve vítězném utrpení Krista. Po promluvě P. Zdenka nám církev dala vzor modlitby skrze starobylé přímluvy, které pocházejí z liturgie prvotní církve.

Q_IMG_9741_resultQ_IMG_9754_resultQ_IMG_9757_result

Kříž je pro nás znamením spásy. Na něm zvítězil Kristus nad hříchem a vysvobodil nás z jeho nadvlády a moci. Proto se kříž přinášel slavnostním způsobem. Kněz nám připomměl: „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa.“ Na tuto výzvu jsme odpověděli slovy: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.“ Kříž nejdříve uctili kněží a přisluhující, potom jsme se připojili i my ostatní.

Q_IMG_9768_resultQ_IMG_9771_resultQ_IMG_9791_result

Ani na Velký pátek, kdy se neslouží mše svatá, nám nebylo odepřeno Tělo Kristovo.

Q_IMG_9828_resultQ_IMG_9833_result

Po skončení obřadů jsme mohli navštěvovat Boží hrob, a to přes celou noc a na Bílou sobotu až do 15 hodin. V těchto chvílích ztišení jsme přemýšleli o Kristově utrpení, které nám všem přineslo spásu.

Z_Boží hrob

Související galerie