Zelený čtvrtek, L.P. 2018

Zelený čtvrtek, L.P. 2018
31. března

Na začátku velikonoční třídenní jsme se sešli ke slavení poslední večeře Pána Ježíše.

Missa chrismatis

Dopoledne ministranti a někteří farníci vyrazili do olomoucké katedrály na mši, zvanou "Missa chrismatis" (Mše při svěcení olejů).

AMG_20180329_074030_resultIMG_20180329092850Missa chrismatis.PaLa71_result

Ministrantská generálka

Po návratu z Olomouce se ministranti připravovali na večerní obřady.

IMG_9575_resultIMG_9584_result

Co to je velikonoční třídenní?

Na Zelený čtvrtek jsme vstoupili do středu liturgického roku a křesťanského života - velikonočního třídenní (velikonoční triduum). Začal při večerní mši svaté. Potom bude pokračovat obřady Velkého pátku, vyvrcholí obřady Velké noci a bude pokračovat oslavou vzkříšení v neděli.

Co si připomínáme obřady Zeleného čtvrtku?

Liturgie Zeleného čtvrtku dává možnost prožít velikost Kristovy lásky, která šla až do krajnosti, ustanovení svátosti oltářní a svátosti kněžství, umocněné mytím nohou.

Zvony "odletěly" do Říma.

Během "Gloria" (Sláva na výsostech Bohu) naposledy zazněly zvony a zvonky, které ztichnou až do chvíle Vzkříšení. Lidově se říká, že zvony odletěly do Říma.

IMG_9608_result

Obřad mytí nohou

Umýt druhému nohy, ale stejně tak nechat si nohy umýt, je výraz pokorné lásky. Tento obřad připomíná všem služebníkům církve, že mají sloužit a ne se nechat obsluhovat.

IMG_9663_resultIMG_9674_result

 

Přijímání pod obojí způsobou

Přestože věříme, že Kristus je celý jak v proměněné hostii, tak ve vínu proměněném na krev Páně, z tradice se tento den podává Svaté přijímání pod obojí způsobou.

kalicha a hostie

Getsemanská zahrada

Po Poslední večeři odešel Pán Ježíš spolu s apoštoly do Getsemanské zahrady. Tam přijímal naše hříchy na sebe a prožíval krutou blízkost zla. Tento Kristův odchod z Večeřadla připomíná slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí na boční oltář.

IMG_9715_resultIMG_9716_result

 

 

Po mši svaté jsme mohli spolu s Kristem prožívat jeho bolestné chvíle v Getsemanské zahradě.

IMG_9719_result

Obnažení oltářů

Je to připomínka původního zvyku církve - po každé mši svaté obnažovala oltáře. Tato skutečnost připomíná Kristovu samotu a opuštěnost od přátel, ale také jeho obnažení na kříži.

IMG_9732_result

Fotografie z olomoucké katedrály jsou ze serveru: galerie.clovekavira.cz.

Související galerie