Pro vedoucí akcí

Prosíme vedoucí všech akcí, aby vždy zabezpečili fotodokumentaci a článek na web:

 

1. Název článku: (např: Tábor rodin)

2. Anotace: (2-3 věty, které budou zobrazeny na hlavní stránce)

3. Obsah: (celý článek)

4. 5 - 30 fotografií (podle velikosti akce) - formát (nejlépe): jpg, velikost fotky: 100 - 200 kByte

5. Označit jednu fotku, která bude v náhledu "novinek" a "fotogalerie"

6. Uvedené věci odeslat na email: liskutin.pavel@volny.cz

 

Příklad článku v "novinkách"

Příklad "fotogalerie"

 

Veškeré použitelné fotografie z akce (v plné kvalitě) je vhodné předat také
Pavlu Liškutinovi (pomocí uschovna.cz nebo flash disku), aby je zařadil do archivu fotografií pro pozdější využití.

 

Děkuji za spolupráci                                                            Pavel Liškutin, SDB

 

Provozní doba farní kanceláře o prázdninách

Během prázdnin bude farní kancelář otevřena jenom:

úterý: 15-17 hod.

pátek: 15-17 hod

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolené.