Děkujeme za vaši pomoc!

  Salesiáni pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Dělají to prostřednictvím pestré nabídky nejrůznějších aktivit.

   Salesiánům není lhostejné jak mladí vyrůstají, chtějí je podporovat v dobrém, vést je k přátelství mezi sebou a předávat jim - pokud mají zájem - evangelní hodnoty,

   Všechny aktivity salesiánů jsou neziskové, služby jsou financovány z grantů a z darů dobrých lidí a mladí mají vše buď zcela zdarma nebo jen za symbolický příspěvek.

 

Bez vás by toto dílo nebylo takové, jaké je, proto děkujeme za vaši podporu, zvláště za to, že:

 

Vaší pomoci si velmi vážíme

a pravidelně na vás, naše dobrodince, myslíme ve svých modlitbách  a obětujeme mše svaté.

 

 

Čísla účtů, na které můžete posílat své finanční příspěvky:

  • Farnost Panny Marie Pomocnice Křesťanů
    • 201166496/0300  vedený u ČSOB
  • Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
    • 150814608/0300 vedený u ČSOB

 

Váš finanční dar si můžete odečíst ze základu daně.

Pokud chcete zpětnou vazbu, zda přišel váš dar v pořádku nebo žádáte potvrzení na odpočet daní, vyplňte prosím jeden z níže uvedených formulářů.

 

zprava o dorucenidane

          Žádám zprávu o doručení daru           Žádám o daňový doklad za dar

Daňové zvýhodnění

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované salesiánům či výše uvedeným neziskovým organizacím od základu pro výpočet daně.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Jak na to:
  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. února následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás.