Historie

Ve Zlíně působí salesiáni od roku 1968 jako kaplani. Jejich zásluhou se setkalo mnoho mladých lidí se salesiánským výchovným stylem a někteří z nich se rozhodli věnovat svůj život práci s problémovou mládeží. Proto byla salesiánům po roce 1989 svěřena zlínská farnost, která byla největší farností na Moravě.

Historie Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně

Počátky budoucího střediska mládeže můžeme vidět v činnosti, která se rozvíjela pod hlavičkou farnosti v pronajatých prostorech, v klubovnách a dílnách v centru města. Od roku 1996 se činnost soustředila pod hlavičku občanského sdružení Salesiánské kluby mládeže se sídlem v Praze.

V roce 1998 se těžiště činnosti klubu přesunulo na sídliště Jižní Svahy, kde bylo otevřeno v provizorních prostorách středisko mládeže. V bezprostřední blízkosti střediska byla v roce 2000 zahájena výstavba areálu, jehož součástí je kostel a středisko mládeže.
Celý objekt byl dokončen na jaře roku 2003, slavnostně otevřen 12. září 2003 a v říjnu byl v nových prostorách zahájen provoz.