SKM Zlín

 

Poslání SKM Zlín: Doprovázet mladé lidi na cestě k dospělosti

 

Cíle SKM Zlín:

  1. Integrální výchova
  2. Ochrana práv mladých lidí
  3. Pozvání k solidaritě

Aktivity SKM Zlín:

  • Klub dětí a mládeže - NZDM
  • Nealkopátky
  • Výchova a vzdělávání dobrovolníků
  • Prázdninové tábory
  • Aktivity pro dospělé
  • Festival pod věží
  • Organizační zázemí

 Salesiánské kluby mládeže (SKM) založily dne 17. záží 1996 v souladu se svými stanovami subjekt s vlastní právní subjektivitou s názvem Salesiánský klub mládeže z. s. Zlín (SKM Zlín).