Exkurze

Jednou z forem vzdělávání jsou exkurze. SKM Zlín pro dobrovolníky organizuje každoročně na začátku měsíce května exkurzi do některého salesiánského zařízení na území ČR nebo i v zahraničí. Poslední exkurze byla do Salesiánského střediska mládeže v Praze- Kobylisích a Dívčí internátní školy v Karlíně, jejímž zřizovatelem je Česká provincie FMA a v zařízení pracují převážně sestry FMA.
Předcházející exkurze byla do Osvětimi, kde je už stoletá tradice salesiánské přítomnosti. V současné době zde mají salesiáni učňovskou a střední školu.