Škola animace

Tento program nabízí potřebné vzdělání a formaci mladým lidem, kteří se jako dobrovolníci zapojují do činnosti SKM Zlín. V každém ročníku se v současné době vzdělávají 3 – 4 naši dobrovolníci. V prvních dvou bězích úspěšně ukončilo školu 7 dobrovolníků.

Více o kurzu na www.mladez.sdb.cz/salesiansti-animatori