Poslání a cíle

Aktivně posilovat schopnost mladých lidí porozumět sami sobě , situaci, ve které žijí, posilovat dovednost uplatnit se ve společnosti a navázat zdravý mezilidský vztah. Prostředkem je vytvoření bezpečného prostředí s nabídkou zajímavých aktivit uprostřed skupiny vrstevníků, kontakt s dospělými vzory a dobrovolníky. Nabízíme odborné poradenství a pomoc v obtížných životních situacích podle osobních potřeb mladého člověka.

Cíle klubu dětí a mládeže:

1. Posílit sociální kompetence mladých lidí

2. Odvést mladé lidi od nežádoucího chování

3. Umožnit mladým lidem porozumět obtížně prožívané situaci, ve které se nacházejí

4. Poskytnout ambulantní pomoci mladým lidem v krizové situaci

Cílová skupina