Klub pro dospělé

Cílem aktivit pro dospělé je podpořit kvalitu manželství a rodiny návštěvníků a také zabránit sociální izolaci rodičů (zejména matek) při péči o děti do 6 let.


Pořádané aktivity:

Kavárna pro rodiče s dětmi - úterý a středa 8:30 - 11:30 (celoročně - 11 měsíců)

Nedělní kavárna - neděle od 11.00 do 12.00 hod. celoročně

Nedělní klub - neděle od 17.00 do 20.00 hod. od listopadu do dubna

Malá kopaná pro ženaté muže - Čtvrtek od 18.00 do 19.30 celoročně

Smíšený volejbal - neděle od května do září od 17.30 do 19.30

Keramická dílna - Čtvrtek 17:00 - 19:00


Proč občanské sdružení dětí a mládeže pořádá aktivity pro dospělé?

Protože jsou v souladu s posláním SKM Zlín – DOPROVÁZET MLADÉ LIDI NA CESTĚ K DOSPĚLOSTI. Doprovodíme-li mladé lidi k pomyslnému prahu dospělosti, chceme jim i nadále nabídnout kontakt s vrstevníky, pozitivní dospělé vzory, pomoc v obtížných životních situacích v prostředí, které znají z dob dětství a dospívání. Vzájemným kontaktem a pozitivním příkladem chceme posilovat a rozvíjet rodičovské kompetence, sebevědomí rodičů, zejména matek, rozvinout jejich komunikační schopnosti, pomoci jim v řešení partnerských krizí či výchovných problémů s dětmi.