Kroužky

Zájmové kroužky 2017/2018 probíhají v rámci školního roku. Svým zaměřením se jedná o dlouhodobou a systematickou práci s dětmi, s větší možností komplexněji působit na rozvoj jejich osobnosti a dílčích dovedností.

Přihláška do kroužku je k dostání na recepci střediska, na family pointu ve Zlíně nebo si ji můžete stáhnout zde http://zlin.sdb.cz/res/archive/1471/160130.pdf (Přihlašování do kroužků začíná od září). Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na středisku. Platba kroužků probíhá hotově při odevzdání přihlášky na recepci.

 

Kroužky

věk

bude bývat

vede

první schůzka

cena

Keramika

od 10 let

středa

16:00 - 17:30

Alena Němečková

20. září

600,-/pol.

Modelářský kroužek

od 10 let

čtvrtek

16:00 - 17:30

P. Glogar Pavel SDB

21. září

600,-/pol.

Kouzelnický kroužek

od 10 let

středa

17:00 - 18:00

listopad-březen

Pavel Křižan

1. listopadu

500,-/

5 měsíců

Základy fotografování

od 12 let

čtvrtek

15:30 - 17:00

Liškutin Pavel, SDB

21. září

300,-/pol.

Fotbal

od 10 let

čtvrtek

16:00 - 17:30

Suchomel Petr

21. září

300,-/pol.

Stolní tenis

od 10 let

pátek

14:30 - 15:30

P. Petr Boštík, SDB

22. září

300,-/pol.

NOVINKA

Dance mix

od 10 do 13 let

Středa

16:00 - 17:30

Ženožičková Míša, Dvořáčková Klára

20. září

600,-/pol.

KROUŽKY 2017_2018 

Plakátek ve formátu PDF ke stažení zde.

 

Sobotní akce:

V současné době hledáme formu sobotních akcí. Veškeré informace a poznámky o chystaných akcích budou vždy uveřejňovány v ohláškách, na nástěnkách v objektu SKM Zlín a zde na webu.

 

Cena kroužků:
Cena kroužků je stanovena dle náročnosti.  Plná cena je dotována SKM.
Zájmové kroužky jsou určeny pro všechny děti bez rozdílu vyznání.

Účastníkům zájmové činnosti je vystavena členská průkazka klubu, její platnost je jeden školní rok. Umožňuje dětem navštěvovat akce SKM, využívat slev.

Prezentace činnosti kroužků
Vrcholem celoroční činnosti jsou letní prázdninové tábory, pro sportovní kroužek fotbalové turnaje, pro hudební možnost předvést své dovednosti např. při mši sv., vánoční besídce každoročně konané klubem. Modelářský, rukodělný a keramika mají své výrobky vystaveny v prosklené skříni vedle recepce klubu.