Kroužky

Zájmové kroužky 2017/2018 probíhají v rámci školního roku. Svým zaměřením se jedná o dlouhodobou a systematickou práci s dětmi, s větší možností komplexněji působit na rozvoj jejich osobnosti a dílčích dovedností.

Přihláška do kroužku je k dostání na recepci střediska, na family pointu ve Zlíně nebo si ji můžete stáhnout zde http://zlin.sdb.cz/res/archive/1471/160130.pdf(Přihlašování do kroužků začíná od září). Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na středisku. Platba kroužků probíhá hotově při odevzdání přihlášky na recepci.

 

POZOR - ZMĚNA - Dance mix bude ve čtvrtek!

seznam kroužků + přihláška_verze 2x 

Plakátek ve formátu PDF ke stažení zde.

Sobotní akce:

V současné době hledáme formu sobotních akcí. Veškeré informace a poznámky o chystaných akcích budou vždy uveřejňovány v ohláškách, na nástěnkách v objektu SKM Zlín a zde na webu.

 

Cena kroužků:
Cena kroužků je stanovena dle náročnosti.  Plná cena je dotována SKM.
Zájmové kroužky jsou určeny pro všechny děti bez rozdílu vyznání.

Účastníkům zájmové činnosti je vystavena členská průkazka klubu, její platnost je jeden školní rok. Umožňuje dětem navštěvovat akce SKM, využívat slev.

Prezentace činnosti kroužků
Vrcholem celoroční činnosti jsou letní prázdninové tábory, pro sportovní kroužek fotbalové turnaje, pro hudební možnost předvést své dovednosti např. při mši sv., vánoční besídce každoročně konané klubem. Modelářský, rukodělný a keramika mají své výrobky vystaveny v prosklené skříni vedle recepce klubu.


Program je podporován: