Organizační struktura

Občanské sdružení SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE (SKM) založilo SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN (SKM Zlín) jako klub s vlastní právní subjektivitou.

SKM svou radou SKM a kongresem SKM je nadřízený orgán SKM Zlín.

 • Kongres SKM – zástupci klubů SKM
 • Rada SKM

Statutárním orgánem SKM Zlín je předseda klubu.

 • Předseda klubu
 • Zástupce předsedy
 • Rada klubu
 • Organizační zázemí

Poslání a cíle SKM Zlín

DOPROVÁZET MLADÉ LIDI NA CESTĚ K DOSPĚLOSTI

 1. Integrální výchova
 2. Ochrana práv mladých lidí
 3. Pozvání k solidaritě

Aktivity SKM Zlín:

 1. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
 2. NEALKODISKOTÉKY
 3. PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
 4. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
 5. AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
 6. FESTIVAL POD VĚŽÍ
 7. ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ

 

Výroční Zpráva SKM za rok 2016

Vyrocni zprava_SKM_2016