O táborech

O našich letních táborech

V přírodě u obce Zlámanec pořádáme tábory v originální středověké atmosféře. Stanové město tvoří stany pro ubytování, kuchyň, přístřešek, velký rytířský stan jako jídelna a další.

Prázdninové tábory pořádáme od roku 1997 a za tu dobu na našich tábořištích prošlo několik stovek táborníků, mnohdy i vícekrát za sebou. Často se také z bývalých účastníků táborů stávají noví vedoucí.

Každý turnus vede kvalifikovaný vedoucí táborů a je přítomen i zdravotník zotavovacích akcí, který absolvoval odpovídající kurs.

Proč přihlásit dítě právě na náš tábor?

Zde nabízíme několik důvodů, proč Vašeho potomka přihlásit právě na náš letní tábor:

 1. Dvacet táborníků je ideální počet pro seznámení se. Všichni zúčastnění se tak mohou poznat a v kamarádské atmosféře prožít celý pobyt.
 2. Romantika ve stanech, pro dnešní generaci již vzácná možnost spaní ve stanu, navíc středověkém.
 3. Táborníci mají služby, pomáhají s vařením, starají se o dostatek dřeva a podobně. Považujeme to za důležitý výchovný prvek našich táborů. Jen si to představte - děti po návratu domů budou moci pomáhat rodičům v kuchyni ;)
 4. Originální středověké prostředí, tedy žádné chalupy, penziony a jiné moderní ubytování.
 5. Podívejte se také do naší táborové fotogalerie. Nejlépe tak poznáte táborovou náladu. Zde najdete fotky z roku 2016z roku 2015.

Jak se přihlásit?

Přihlášku si můžete stáhnout z našeho webu nebo si ji vyzvednout osobně na recepci Klubu pro děti a mládež (vstup od hřiště).

Vše potřebné najdete na stránce Přihlášení na tábor.

Místo konání táborů

Prázdninové tábory probíhají v okolí obce Zlámanec. Prostředí poskytuje vše, co správný tábor potřebuje - velkou louku, blízký potok, lesy pro spoustu akčních her...

Účastníci jsou ubytování ve středověkých stanech. Kapacita je 25 dětí na jeden turnus. U turnusu pro středoškoláky 20.

Od roku 2013 bylo tábořiště přesunuto z Budkovic, kde jsme zanechali výraznou část historie našich táborů, do okolí obce Újezd u Valašských klobouk. Od roku 2017 bylo tábořiště opět přesunuto, tentokrát do okolí obce Zlámanec. Jedná se opět o louku u menšího potoka.

Základní vize táborů

Vize letních táborů je shodná s vizí či cílem celého SKM Zlín, tedy: „Doprovázet mladé lidi na cestě k dospělosti.“ Mladými lidmi nemyslíme jen účastníky táborů, ale také dobrovolníky, kteří se na realizaci táborů podílejí.

Snažíme se o to, aby si účastníci z tábora odnášeli nejen spoustu zážitků z her, ale také pocit přijetí od všech účastníků. Měli hezké vzpomínky na dobrou partu vedoucích i kamarádů, které poznali. Aby cítili, že se během tábora něco nového naučili, něco nového se dozvěděli. Uvědomovali si, že se u vedoucích setkali s laskavým a příkladným chováním i v náročných situacích, v duchu tradice Dona Boska. A v neposlední řadě by se účastníci na táboře měli dozvědět něco nového v oblasti osobní víry v Boha.

 

Kdo se může přihlásit?

Turnus pro holky

  • Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 10 – 14 let.

  • Spodní hranice: 10 let (minimálně ukončená 4. třída ZŠ)
  • Horní hranice: 14 let (ve 14 letech jede účastník naposledy)

Turnus pro kluky

  • Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 10 – 14 let.

  • Spodní hranice: 10 let (minimálně ukončená 4. třída ZŠ)
  • Horní hranice: 14 let (ve 14 letech jede účastník naposledy)

Středoškoláci

Do této cílové skupiny patří primárně mladí lidé ve věku 15 – 18 let.

Nejedná se ale pouze o žáky středních škol, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu. Do tohoto turnusu mohou být zařazení také žáci 9. tříd ZŠ (pokud jim již bylo 15 let).

 

V případě volných míst se tohoto turnusu mohou účastnit i starší 18 let. V tomto případě je konečné rozhodnutí na hlavním vedoucím tohoto turnusu, který dojednává podmínky přijetí s dotyčným zájemcem individuálně. Základní podmínkou je respektování všech provozních pravidel a příkazů vedoucích bez ohledu na plnoletost účastníka.

Rodiny s dětmi

Tábor je určen primárně pro rodiny s dětmi do 10 let, ale rádi uvítáme i páry či jednotlivce, kteří si chtějí odpočinout od každodenních starostí všedních dní ve městě. Cílem je nabídnout rodinám možnost strávit dovolenou v přírodě. Pro tento turnus není tvořen program vedoucími, je pouze zajištěno technické zázemí a dle dohody vaření v kuchyni tak, aby se mohli dospělí věnovat co nejvíce dětem.

 

Fotky z táborů najdete ve Letní tábory.