SAVIO - Preventivní programy pro školy

Savio_logo

Více informací naleznete zde.

 

SAVIO jsou preventivní programy realizované:

  • v několika setkáních se třídou během jednoho školního roku, kdy je program cílen na upevňování vztahů v kolektivu, posilování kladných životních hodnot či pomoc při řešení problému, se kterým se třídní kolektiv potýká
  • formou jednorázových besed na určité téma.

 

Jednoroční program

Třída jako tým

Tento program je zacílen na vztahy ve třídě, na jejich upevnění a podpoření. Slouží jako povzbuzení do dalšího fungování třídy, společného překonávání překážek a zvládání nelehkých úkolů. Jsou lidé, se kterými se setkávám každý den ve společné třídě jen mí spolužáci, nebo i přátelé? Co mohu já nabídnout, aby třída lépe fungovala a společně jsme dokázali víc než jako jednotlivci?

Cílem tohoto programu je podpoření a zlepšení klimatu třídy, spolupráce i komunikace žáků. Může být zařazen ať jako podpora fungování třídy nebo jako návazná práce s kolektivem po řešení výskytu sociálně patologického chování ve skupině. Program je vždy přizpůsoben potřebám třídy po konzultaci s třídním učitelem.

Programy probíhají v prostorech SKM Zlín vždy po dobu 4 hodin.

 

Jednorázové besedy

Témata:

1. Bezpečnost na ulici aneb jak se nestát obětí ?

2. Muži vs. ženy, aneb když se protiklady přitahují

3. Sebepoznání

4. Média

5. Budoucnost

6. Finanční gramotnost

7. Motivace jako cesta k úspěchu

8. Kyberšikana a netolismus

Besedy jsou realizovány ve vaší ZŠ vždy po dobu dvou vyučovacích hodin (90 minut).

 

Kontaktní osoba:

Dominika Strohbachová, koordinátorka preventivních programů

prevence@skmzlin.cz

tel: 728 157 131

 

f-nadacezlinsky_kraj_logo

Naši činnost a práci lektorů podporuje F-nadace. Děkujeme!

Savio - Preventivní programy pro školy - je podporován Zlínským krajem.